FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed

Lysglimt.nu er en forening med mening og formål

Vi har gjort det til vores vigtigste formål at være med til at realisere FN’s Verdensmål for bæredygtighed

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål under overskriften TRANSFORMING OUR WORLD – the 2030 Agenda for Sustainable Development. Verdensmålene er en opfordring til alle verdens regeringer, virksomheder og civilsamfund om at omdirigere menneskeheden i en bæredygtig retning. Som konsekvens af den måde vi danskere forbruger og producerer på, bidrager alle os køgegensere til rovdriften på jordens ressourcer og ødelæggelse af de levende systemer.

 Lysglimt.nu hjælper på den måde borgere og lokalsamfund i deres engagement i at skabe bæredygtig omstilling i deres liv og deres kommune. Læs vores bæredygtighedstrategi HER

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

 1. Afskaf fattigdom i alle dens former overalt
 2. Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug
 3. Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre
 4. Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle
 5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder
 6. Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle
 7. Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle
 8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle
 9. Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation
 10. Reducer ulighed i og mellem lande
 11. Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige
 12. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion
 13. Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger
 14. Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer
 15. Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet
 16. Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer
 17. Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

 

DR P1 har sat fokus på verdensmålene. Lyt med på P1 redder verden

Klimarådet vurderer hvert år, hvordan det går med opfyldelsen af Danmarks nationale klimamålsætninger og internationale forpligtelser, herunder de forpligtelser Danmark har som medlem af EU. Læs mere om rapporten her!

Kommende kurser om bæredygtighed:

Kommende foredrag om bæredygtighed