Svend Henrik Kragh

Svend Henrik Kragh

Ingeniør, konsulent, formidler.

Jeg er uddannet ingeniør og har arbejdes både som sådan og som konsulent i strategi, samspil og finansiering ligesom jeg har været selvstændig som jordbruger mv. – senest har jeg været ansat i Egen Vinding  & Datter hvor jeg har brugt en del tid på formidling.

Jeg er nysgerrig af natur og meget analyserende med vægt på de overordnede sammenhænge og synergi effekter men kan samtidig fordybe mig i de mere problematiske detaljer. Til gengæld er jeg et rodehoved som gerne blander tingene sammen.

Et af problemerne med bæredygtighed er at mange af gode ideer er gratis og derfor svære at kommercialiserer, fx. byggesystemer, blodmaling, røgrensning, biologisk spildevandsrensning og systemer til CO2 akkumulering mv.

En af mine kæpheste er menneskets motivationsfaktorer og behov set i sammenhæng med samfundssystemet og de økonomiske styringsmidler – hvor jeg ser en sammenhæng mellem vor kultur (psykologiske arv) og miljøbelastning.

Derfor tror jeg at vi er på vej ind i en ny periode rent samfundsmæssigt – hvor menneskelige relationer og individuelt ansvar kommer til at spille en større rolle end samfundet og de økonomiske værdier tilsiger – udfordringen ligger i overgangsfasen og der spiller økonomi en væsentlig rolle.

Jeg ser ikke vore miljøproblemer uafhængigt af vor øvrige adfærd og værdier men mere som et resultat af vor ukendskab til os selv, vore behov og de sammenhænge vi indgår i.


www.lysglimt.nu – Mobil: 21363725 – Mail: info@lysglimt.nu

SQI