Lasse Thomas Edlev

Lasse Thomas Edlev

Forfatter, naturvejleder og naturterapout

Jeg har det meste af livet arbejdet med naturvejledning, undervisning, pædagogik, formidling og naturterapi.

Herunder æstetiske, kreative og kunstneriske udtryksformer og læreprocesser.

Uddannelser:

1979  Lærer, Emdrupborg – linjefag biologi, billedkunst og medie

1985  Studier af natur- og kulturformidling i Sverige, 

           Undervisningsministeriet og Bornholms 

           Rejseuddannelsesfond

1990  Naturvejleder, Naturstyrelsen (hold 1)

1994  Dybdeterapeut, Jupiterskolen

1999  Pædagogisk Diplom, DPU

            – speciale i ubevidst baserede personlige kompetencer

2010   Projektleder, Slagelse Kommune/Implement

2014   Ubevidst intelligens og integreret psykoterapi, Vedfelt

            Instituttet             

Ansættelser og projekter:

Natur og Ungdom: Fritidskonsulent, bistand til lokalforeninger

Danmarks Naturfredningsforening: Informationsmedarbejder

Dansk FolkeFerie: Aktivitetsleder og udvikler af natur- og kulturformidling

Moseløkken: Etablering af arbejdende stenbrudsmuseum på Nordbornholm

Bornholms Skovdistrikt/Naturstyrelsen: Naturvejledning, skoletjeneste, udstilling og publikationer

Turistakademiet, Rønne: Underviser i attraktionslære

Bornholms Højskole: Kunstlærer på billedværkstedet

Højvangsseminariet Bornholm: Træning af studerende i intuition og empati

DGI og Friluftsrådet i Vestsjælland: Grøn Guide for klubber og foreninger

Jægerspris Kommune: Naturvejledning og drift af naturværksted for børn

Skovskolen: Kursus i naturoplevelse, pædagogik og personlig udvikling

Hindholmseminariet: Lærer i naturfag, værksted og kulturprojekter.

Københavns Kommune: Udvikling af materialer til miljø- og udeundervisning

Nyrupskolen: SFO-ledelse og udvikling af udeskole

Pædagoguddannelsen: Censor ved fag- og bacheloreksamener

Naturstyrelsen: Efteruddannelse af naturvejledere

University College Sjælland: Konsulent og underviser på ”UdeProjekt Slagelse” samt underviser på PD-modulet “Udeliv, krop og bevægelse”.

Kommunernes Landsforening: Udvikling af “Temperaturmåling” – metode til eveluering af pædagogiske læreplaner.

Kalundborg, Sorø, Tårnby og Ballerup kommune: Uddannelse af Naturambassadører

Fyns Folkehøjskole: Konsulent og underviser på kurset “Genvind Livskraften i naturen”

Slagelse Kommune, Teknik og Miljø: Ansat som projektleder fra 2009 til 2017.

Uddannelsescenteret Marjatta: Undervisning i natur og udeliv i holistisk perspektiv i 2017.

Foredrag

Nummer Begivenhedsnavn Varighed Start dato
1956 NATURTERAPI Oplev Naturen – Styrk Livet! 2 Timer april 12, 2019

www.lysglimt.nu – Mobil: 21363725 – Mail: info@lysglimt.nu

SQI