Verden kalder på omstilling

Dato:

08.Sep, 2019

Tidspunkt:

Kl. 20:19 - 20:19

Adresse

Køge kommune
Se kort

Foredrags-ID:1998

Verden kalder på omstilling

Overalt i verden viser lokalsamfund at det er muligt at omstille til livsformer der er i balance med Jordklodens naturgrundlag.

Foredragsholdere

Ditlev Nissen
Underviser og konsulent i bæredygtig omstilling

Oplæg med debat om FN’s verdensmål i lokalt perspektiv.

– De kommende 10 år bliver afgørende for menneskehedens historie. Vi skal omtænke og genopfinde vores måde at leve på, så vi kan give vores børn og børnebørn en bæredygtig fremtid. Lokalsamfund overalt i verden viser, at det er muligt at omstille til livsformer der er i balance med naturgrundlaget.

FN’s verdensmål er en opfordring til alle verdens regeringer, virksomheder og civilsamfund om at omdirigere menneskeheden i en bæredygtig retning. Over alt i verden, i byer og på land, er grupper af borgere i gang med at omstille deres liv og lokalsamfund til bæredygtighed. De skaber vedvarende energi-øer, omstillingsbyer, økosamfund og grønne virksomheder, samt nye måder at organisere det sociale og økonomiske liv på. De lokalsamfundsledede initiativer viser, at der er muligt at udvikle bæredygtige livsformer der er fuld af livskvalitet og lokal udvikling. I kampen for en bæredygtig fremtid lægger disse erfaringer op til livsstilsforandringer som klimastrategi, en indsats der er knyttet til hverdagsliv og lokalsamfund.

Bliv en del af løsningen

Ditlev Nissen fortæller om FN’s verdensmål og giver inspiration til, hvordan vi hver for sig og sammen kan flytte os fra at være en del af problemet, til at blive en del af løsningen. Skal vi ændre historiens gang, er det fra NU af og de næste 10 år, der skal sættes ind!

Aften byder på oplæg og debat

Nye datoer er på vej !

 

 

Pris kr. 100,-


Aftenskolen Lysglimt – Tlf:  60549091 – CVR: 38479458 – Send email

SQI